Van der Giesen

Advocaten

 

Westhaven 73-74
2801 PN Gouda

 

RECHTSGEBIEDEN

 

Geschillencommissie

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In het navolgende kunt u lezen wat u dan kunt doen.

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) te ’s-Gravenhage.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,00, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Onze interne klachtenregeling

Deze klachtenregeling is van toepassing op de advocaten en op alle medewerkers die onder verantwoordelijkheid van deze advocaten werkzaam zijn bij Van der Giesen Advocaten.

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een opdrachtovereenkomst, over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris mevrouw mr. M. Jongeneel. Bij klachten over mevrouw Jongeneel treedt mevrouw mr. S. van der Giesen op als klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zal u en degene over wie wordt geklaagd gelegenheid geven om de klacht toe te lichten. U ontvangt binnen een maand na het indienen van uw klacht schriftelijk en gemotiveerd een oordeel over de gegrondheid van uw klachten. Als het niet mogelijk is binnen een maand een oordeel over uw klacht te geven, dan verneemt u in elk geval binnen een maand wanneer er wel een gemotiveerd oordeel zal worden gegeven.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Advocatuur als u niet binnen een maand bericht hebt ontvangen van onze interne klachtenfunctionaris. U kunt ook bij de Geschillencommissie Advocatuur terecht als u zich niet kunt vinden in het oordeel van onze interne klachtenfunctionaris.

Er zijn geen kosten verbonden aan de interne klachtenprocedure.

Kom langs voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Iedere maandag gratis spreekuur van 16:00 tot 18:00 uur