Van der Giesen

Advocaten

 

Westhaven 73-74
2801 PN Gouda

 

RECHTSGEBIEDEN

 

Bedrijven

Ondernemers

Ondernemers worden in de praktijk geconfronteerd met een veelheid van juridische onderwerpen. Contactmomenten met zakenrelaties, werknemers, huurders/verhuurders moeten goed geregeld zijn. Wat kunt u doen als uw afnemer niet betaalt? Waar bent u aansprakelijk voor en hoe gaat u om met een curator? In deze situaties zijn wij graag uw vertrouwde aanspreekpunt.

Betreffende advocaat zakelijke markt

mr. J. (Jolanda) Pluis

JPG Advocaten heeft zich bewezen in het adviseren en procederen voor een grote diversiteit aan ondernemers.

Zakelijke Rechtsgebieden

Handels- en verbintenissenrecht

JPG Advocaten is u behulpzaam bij het opstellen van commerciële overeenkomsten, zoals koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en algemene voorwaarden. Als het nodig is, wordt bij de rechter nakoming van de overeenkomst geëist en/of schadevergoeding gevorderd bij het niet nakomen ervan.